23.01.23 -28.01.23

Knüller der Woche

Brasilianischer Rahmbraten (mit Benj. Gouda)                 1Kg      8,90€

Eisbein (frisch o. gepökelt) 1Kg 3,90€
Tatar (natur o. gewürzt) 100g 1,20€
Käseknacker Stück 1,00€
Fleischwurst (aufgeschnitten) 100g 1,00€
Gouda jung (48% Fett i.d.Tr.) 100g 1,29€